Mer om TRA

Mer om TRA

Triona Roadwork Assistant er beregnet for alle som jobber med arbeidsvarsling og trafikkdirigering ute på vegen.

Med TRA er du kvitt den papirbaserte loggboka med manuell sted- og tidfesting! Nå kan alt enkelt registreres direkte på mobilen eller nettbrettet med automatisk sted- og tidfesting, og loggboka kan automatisk sendes til rette vedkommende.

Systemet består av en web-del for kontorbruk og en app for bruk ute på vegen. Webdelen brukes til å administrere systemet, dvs. sette opp brukere, importere planer, komplettere utstyrslisten, sende ferdige loggbøker etc. I web-delen er det bla. en egen importmodul for arbeidsvarslingsplaner godkjent i ulike systemer.

Appen brukes ute på vegen til å tid- og stedfeste når utstyr settes opp og tas ned. Både planen og loggboka er tilgjengelig til enhver tid også ute i appen.

Når appen brukes ute på vegen oppdateres loggboka kontinuerlig på server, slik at man fra kontoret til enhver tid har oversikt over status og loggbokinnhold. I sanntid kan man se når første skilt blir satt opp og når siste skilt blir tatt ned. Dermed vet man når en jobb påstartes, og når jobben er avsluttet.

Med appen kan man ta bilder som knyttes til loggboka. Bildene stemples med bla. Vegreferanse og sendes over til serveren. Billedmodulen tilfredsstiller kravene satt av Statens vegvesen i driftskontraktene.

Man kan også se hvor langt f.eks. en asfaltering er kommet, eller hvordan skilt er satt opp i forbindelse med trafikkulykker etc.

Loggbok-appen kan kjøres på alle Android og iOS mobiltelefoner og nettbrett, og installeres fra Google Play eller App store.

Sigmund Fredriksen

Vil du vite mer om vårt produkt
Triona Roadwork Assistant?

Spør Sigmund!

For mer informasjon om vårt produkt Triona Roadwork Assistant,
spør Sigmund.

Sigmund Fredriksen, tfn: +47 918 66 301

Vil du vite mer om vårt produkt
Triona Roadwork Assistant?

Spør Sigmund!

For mer informasjon om vårt produkt Triona Roadwork Assistant,
spør Sigmund.

Sigmund Fredriksen, tfn: +47 918 66 301