Gjør føring av loggbok enkelt

Det her er Triona Roadwork Assistant

Triona Roadwork Assistant (TRA) er beregnet for alle som jobber med arbeidsvarsling og trafikkdirigering ute på vegen.

Med TRA er man kvitt den papirbaserte loggboka med manuell sted- og tidfesting! Nå kan oppsett, kontroll og nedtaking enkelt registreres direkte på mobilen eller nettbrettet. Systemet tilfredstiller kravene satt til loggbokføring i vegvesenets håndbok N301, og loggboka er tilgjengelig i sanntid både på kontoret og ute på vegen. TRA kan brukes både på Android og iOS, og fungerer like godt på nettbrett som på mobil.

Mer enn 100 selskaper bruker TRA pr. i dag.

Etablere

Arbeidsvarslingsplanene etableres i webdelen av systemet, vanligvis ved import fra plandokumentene, gjerne både søknaden (.xlsx) og den godkjente planen (.pdf). Systemet håndterer både generelle og spesifikke varslingsplaner.

Aktuelt utstyr legges til og planen tildeles de brukerne som skal ha den.

Loggbok

Ute på vegen må brukerne registrere når de setter opp, kontrollerer eller tar ned utstyr. Informasjon oversendes fortløpende, så loggboka er alltid ajour og tilgjengelig både ute på vegen og på kontoret. Man sparer mye tid ved at all tid- og stedfesting er automatisk, samt at når siste utstyr er tatt ned er loggboka klar også på kontoret. Man slipper fysisk levering av papir og loggbøkene kommer aldri bort.

Bilder

Med appen kan man ta bilder som knyttes til loggboka. Bildene stemples med bla. vegreferanse og tidspunkt, og sendes fortløpende over til kontordelen. Billedmodulen tilfredsstiller kravene satt av Statens vegvesen til dokumentasjon i driftskontraktene.

Levering

Fra kontordelen administreres alle loggbøkene, og den ferdige loggboka sendes over til vegholder. Vegholder kan være Statens vegvesen, fylkeskommunen eller kommunen. Nye planer lastes inn, og ferdige planer arkiveres. Alle planer og loggbøker arkiveres i ti år.

Vi bruker Triona Roadwork Assistant

triona tre references logos
“Mesta er opptatt av digitalisering! Ved å ta i bruk Triona Roadwork Assistant på driftskontraktene våre har vi klart å digitalisere arbeidsvarslingsprosessen.“ Runar Nilssen, IT-sjef Mesta
Sigmund Fredriksen

Vil du vite mer om vårt produkt
Triona Roadwork Assistant?

Spør Sigmund!

For mer informasjon om vårt produkt Triona Roadwork Assistant,
spør Sigmund.

Sigmund Fredriksen, tfn: +47 918 66 301

Vil du vite mer om vårt produkt
Triona Roadwork Assistant?

Spør Sigmund!

For mer informasjon om vårt produkt Triona Roadwork Assistant,
spør Sigmund.

Sigmund Fredriksen, tfn: +47 918 66 301